Το αγγλικό αλφάβητο έχει 26 γράμματα. Ξεκινάμε με τα πρώτα οκτώ.

Αυτά είναι τα A/a-B/b-C/c-D/d-E/e-F/f-G/g-H/h.

 

Τα γράμματα α έως h

Categories: EnglishFor Greek

daskalosadmin

Daskalos